قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
مهارت مربی گری

مهارت مربی گری

*مربی کیست؟ مربی به درون می پردازد. استعداد ها، ارزش ها، قوت های مراجع را می بیند و آن ها را پر رنگ می کند و به مراجع نشان می دهد. در کوچینگ، قدرت درون موتور محرک است. مربی آیینه است. فرد را به خودش نشان می دهد. بدون اینکه […]