قالب وردپرس

کوچینگ، شعر، هوشنگ ابتهاج

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۱, ۱۳۹۵

کوچینگ و ادبیات

فرایند کوچینگ بر اساس مدل هوشنگ ابتهاج در شعر “زندگی”    در این مطلب سعی شده است با تکیه بر ادبیات، فرایند کوچینگ توضیح داده شود. امید است  وام گرفتن از ادبیات باعث تلطیف مطلب و تاثیر دو چندان آن بر مخاطب گردد. با نگاهی تحلیلگرانه، می توان رد پای […]