قالب وردپرس

کوچینگ، روانشناسی مثبت نگر

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
انتخاب

هین سخن تازه بگو

ویلیام گلسر می گوید: هنوز صدای استاد راهنمایم دکتر جی، ال هرینگتون ماهر ترین روان پزشکی که می شناسم را می شنوم که می گفت: اگر تمام متخصصان رشته ی ما ناگهان ناپدید شوند دنیا متوجه غیبت آن ها نمی شود. اگر هدف روان پزشکان کاهش بدبختی و نا خشنودی […]