قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۱, ۱۳۹۵
شهامت واقعی - عزت نفس

شهامت واقعی

الگویی برای عزت نفس: یک دختر ۱۴ ساله، متی راس   این روز ها به دلیل آنکه قدرت و اراده ی درونی ( شاید منظورم عزت نفس باشد) دغدغه ی من است. در هنگام دیدن فیلم true grit  (شهامت واقعی) – اثر برادران کوئن – بیشتر از آنکه به جریان […]