قالب وردپرس

ویلیام گلسر، تئوری انتخاب

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۶, ۱۳۹۵
کوچینگ و انتخاب

حرکت از “من مجبورم” به “من می خواهم”

نگاهی به مکتب تئوری انتخاب ویلیام گلاسر آنگاه که تصمیم می گیری مسئولیت اعمال خود را بپذیری، تغییری در درون تو رخ می دهد. انقلابی عظیم که تا آن را تجربه نکنی، متوجه منظور من نخواهی شد! در این دنیای تازه، آزادی که انتخاب کنی، از میان گزینه های متعددی که پیش […]