قالب وردپرس
مرداد ۵, ۱۳۹۵

انتخاب هوشمندانه

افکار منفی، بازدارنده و مخرب هستند. افسردگی باعث می شود نسبت به وضعیت موجودمان شکایت کنیم و نسبت به آینده بدبین باشیم و همواره آنچه نداریم به چشممان بیاید. نمی گویم و نباید تفکر مثبت را با تصورات غیرواقعی اشتباه بگیریم. ذهنی ­گراییِ غیر واقعی، خوش­ خیالی کاذب است و در نهایت باعث بروز احساس اندوه […]