قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۵, ۱۳۹۵
انتخاب هوشمندانه سازگاری با شرایط

انتخاب هوشمندانه

تفکر مثبت و سازنده چیست؟ و دلیل تاکید ما بر انتخاب افکار مثبت به جای نگرش منفی چیست؟ بر اساس تئوری انتخاب، همه ی ما رفتار ها، گفتار و نوع نگاهمان به زندگی را “انتخاب می کنیم”؛ اگر از شرایط نارضایتی داریم، مختاریم که شرایط را تغییر دهیم. تغییر در شرایط […]