قالب وردپرس

هنر شفاف اندیشیدن

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۴, ۱۳۹۵
واقعیت نگری

خطای بقا

در زندگی روزمره چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم می آید، دایما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین می زنی. تو به عنوان کسی که هنوز وارد ماجرا نشده، تسلیم یک توهم هستی و نمی دانی شانس موفقیت چه قدر پایین است.  پشت سر هر نویسنده ی […]
شهریور ۲, ۱۳۹۵
شفاف اندیشیدن

شفاف اندیشیدن

پشت جلد کتاب  هنر شفاف اندیشیدن چکیده ای از مطالب این کتاب و فضای حاکم بر مطالب کتاب رو بازتاب می ده. به نظر جالب و پر کاربرد میاد: آیا تا به حال زمان صرف چیزی کرده ای که در آینده احساس کنی ارزشش را نداشته است؟ پول زیادی برای […]