قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۲۳, ۱۳۹۵
مهربانی

در تنگنا

رضا مزروعی: “آدم های خوب” داستان ما، افرادی هستند که ما آنها را بسیار دوست داشتنی می دانیم. آنها هیچ گاه جواب رد یا “نه” به ما نمی گویند. همیشه برای انجام هر کمکی حضور دارند.بسیار از خود گذشته هستند. ما از اینکه همچین دوستان و رفقایی داریم بسیار به […]