قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵
مهارت مربی گری

مهارت مربی گری

*مربی کیست؟ مربی به درون می پردازد. استعداد ها، ارزش ها، قوت های مراجع را می بیند و آن ها را پر رنگ می کند و به مراجع نشان می دهد. در کوچینگ، قدرت درون موتور محرک است. مربی آیینه است. فرد را به خودش نشان می دهد. بدون اینکه […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۵
دشواری انتخاب

دشواری انتخاب

دلم گم کرده راهش را و چشمانم نگاهش را شبیه آسمانی که شبی گم کرده ماهش را *** دغدغه ی انتخاب یکی از دغدغه های مهم انسان است. زندگی مجموعه ای است از انتخاب ها که برایند آن ها سرنوشت انسان را شکل می دهند. انتخاب در سنین مختلف، اشکال […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۵
صلاحیت های یک کوچ

صلاحیت های یک مربی

صلاحیت های لازم از دید فدراسیون جهانی کوچینگ ICF یازده صلاحیت اصلی زیر در زمینه ی “کوچینگ” به این دلیل ارائه شده اند که موجب درک بهتری از مهارت ها و شیوه های مورد استفاده در کوچینگ گردند. این صلاحیت ها اساس روند ارزیابی و اعتبارسنجی مدرک ICF محسوب می شوند. […]