قالب وردپرس

قانون عدم مقاومت

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۲۷, ۱۳۹۵
پذیرا باش

پذیرا باش

اگر انسان بر آن شود که به همان کاری دست بزند که از آن می هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد بود. این قانون عدم مقاومت است. ترس چیزی را بر سر راهتان قرار می دهد که باعث ناراحتی و آشفتگی شما می شود و بی باکی آن را […]