قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵
من دیگر من

من دیگر من

به ندرت اتفاق می افتد شاعری به بودن یا نبودن واژه ای به یک اندازه مشکوک باشد تاریخ که برعکس شود از جنگ بر می گردیم و گنج هایی که در تو دفن شده است را خیرات می کنی آتش جنگ را روشن کنیم و هر کداممان ارتش تر از […]