قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۱۷, ۱۳۹۵
موفقیت

گام های کوچک

برای خلق کارهای بزرگ قدم­های کوچک لازم است. یکی از رموز موفقیت افراد کارآمد این است که بی مقدمه به کارهای بزرگ حمله نمی کنند. به جای آن کار بزرگ را به اجزای کوچکتر تقسیم و بعد در هر مرحله جزیی از آن را انجام می دهند. به دو طریق می […]