قالب وردپرس

عبارت های تاکیدی، ناخود آگاه

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۸, ۱۳۹۵
عبارات تاکیدی

عبارات تاکیدی مثبت

منابع: ۱- Sigmund Freud, “The Unconscious” (1915), On Metapsychology, Ed. James Strarchey, The Penguin Frued Library, Vol 11. London: Penguin 1991 ۲- سمینار تکنیک های موفقیت، دکتر شاهین فرهنگ، سالن کنفرانس شهرداری اصفهان، ۱۳۸۵     مقدمه: “زیگموند فروید” – پدر علم روانکاوی- ذهن را به دو قسمت هوشیار و […]