قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵
شناخت درمانی

مسیر شناخت

با استفاده از اصول ساده شناخت‌درمانی زن و شوهر می توانند در برابر قضاوتهای بی‌مورد بایستند و تصاویر مخدوش را از ذهن برطرف کنند. به کمک این اصول، زن و شوهر می‌توانند با نتیجه‌گیری های دقیق و منطقی‌تر دایره ی سؤتفاهمی را که به خصومت در زندگی مشترک می‌انجامد پاره […]
مرداد ۱۱, ۱۳۹۵
انتخاب با شماست

زبان احساسات

شناسایی و پی بردن به افکار منفی، در هنگام ناراحتی، کار ساده ای است. اما مساله ی مهم بی اعتبار کردن این افکار است. بی اعتبار کردن یعنی اینکه متوجه شویم که افکار منفی شاید ظاهر معتبری داشته باشند اما حقیقت این است که این افکار، تاثیر احساسات بر برداشت های ما […]