قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مهر ۲۰, ۱۳۹۴

بهتر دیدن

دکتر شاهین فرهنگ: دیدن نداشته ها ما را از دیدن داشته ها محروم کرده اند. مثلا وقتی سرمان درد می کند، تمام وجودمان می شود سر درد و ناراحتی ناشی از سر درد بر ما مستولی می شود؛ و حواسمان نیست که همه اعضای بدن ما سالم اند. وقتی فرزندمان […]