قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵
تحقق رویا

تحقق رویا

هرچه تمرکز بیشتری روی اهدافتان داشته باشید، دستیابی به اهداف را سریعتر و سهل تر می کنید. مرور منظم اهداف، رفته رفته ذهن را شرطی می کند و ذهن در زمان های منظم، نا خودآگاه به آن اهداف می اندیشد. ارسطو معتقد است، تفکر بدون تصویر ذهنی غیرممکن است؛ به […]