قالب وردپرس

سهراب سپهری، عباس کیارستمی، خانه دوست کجاست؟

تیر ۱۵, ۱۳۹۵
kiarostami

خانه دوست کجاست؟

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد ره گذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به […]