قالب وردپرس

سایه، یونگ، شخصیت

تیر ۲۸, ۱۳۹۵
پذیرش

پذیرش

من از بعضی ادم ها بدم می آید. من از افراد محتاط، کسانی که از ترس حرف مردم کاری را که می دانند درست است را انجام نمی دهند به شدت بدم می آید. یا افرادی که دلشان نمی آید پول خرج کنند، همچنین کسانی که ماندن در خانه را […]