قالب وردپرس

سایه، یونگ، شخصیت

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۲۸, ۱۳۹۵
پذیرش

پذیرش

من از بعضی ادم ها بدم می آید. من از افراد محتاط، کسانی که از ترس حرف مردم کاری را که می دانند درست است را انجام نمی دهند به شدت بدم می آید. یا افرادی که دلشان نمی آید پول خرج کنند، همچنین کسانی که ماندن در خانه را […]