قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۱۹, ۱۳۹۵
زیستن به تمامی

به تمامی زیستن

کجاست سمت حیات؟ من از کدام طرف می رسم به یک هد هد؟ مرگ رویدادی خنثی است که ما یاد گرفته ایم رنگ ترس بر آن بزنیم. انسان بیش از آنکه از مرگ بهراسد از انزوای محضی که مرگ را همراهی می کند، می ترسد. ما می کوشیم زندگی را […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
زندگی کردن از منظر نادر ابراهیمی

مهارت زندگی کردن

کسی که سهراب را دوست داشته باشد، شاملو را احساس کند، فروغ را بستاید، و هر شعر خوب را آیه ای زمینی بپندارد، چنین کسی، به درستی زندگی خواهد کرد… کسی که به کیا رستمی شگفت زده نگاه کند، به زرین کلک با نهایت احترام، به صادقی با محبت، و […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۵
مهارت زندگی کردن

زندگی

بعضی ها را دیده ایم که از «وقت کم» شکایت می کنند. آن ها می گویند: « حیف که نمی رسیم، گرفتاریم، وقت نداریم. عقبیم…» اینها واقعا بیمار خیالبافی های کاهلانه ی خود هستند. وقت، علی الاصول بیش از نیاز انسان است. ما، وقت بی مصرف مانده و بوی نا […]