قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
معجزه ی نوشتن

بازگشت به درون

چند روزی است که در ته دلم احساس نا خوشی می کنم. حالا دیگر به وضوح می توانم احساسات درونی ام را متوجه بشوم. این یک توانایی است، اینکه زبان احساسات خود را بفهمیم. معمولا در درگیری های روزمره، احساساتمان را فراموش می کنیم. متوجه احساسات خود نیستیم. گاهی شادیم و وقتی […]