قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

تعقیب رویاها

این روز ها همزمان با مسابقات المپیک، با خیل فیلم ها و تصاویری روبرو هستم که انسان هایی را روایت می کنند که در راه رسیدن به رویاهایشان مداومت دارند. از فیلم کوتاهی که قهرمان دونده ی زنی را نشان می دهد گرفته که قبل از شروع مسابقه اش، با […]