قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۴, ۱۳۹۵
واقعیت نگری

خطای بقا

در زندگی روزمره چون موفقیت بیش از ناکامی به چشم می آید، دایما شانس موفقیت خود را بیش از اندازه تخمین می زنی. تو به عنوان کسی که هنوز وارد ماجرا نشده، تسلیم یک توهم هستی و نمی دانی شانس موفقیت چه قدر پایین است.  پشت سر هر نویسنده ی […]