قالب وردپرس

حکمت، فلسفه، تائو

اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۱۶, ۱۳۹۵
حکمت تائو

حکمت

یک مسافر خوب هیچ نقشه ی از قبل طرحی شده ای ندارد و برای رسیدن به مقصد خاصی سفر نمی کند. یک هنرمند خوب به حس شهود خود اجازه می دهد تا او را به آنجا که می خواهد راهنمایی کند. یک دانشمند خوب رها از نظریه های مختلف ذهن […]
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
حکمت

پشت دریا شهریست

اگر کشوری خردمندانه اداره شود، ساکنانش خوشنود خواهند بود، از دسترنج شان لذت می برند و از آن جایی که خانه هایشان را دوست می دارند علاقه به سفر را از دست می دهند. ممکن است در این کشور چند وسیله ی نقلیه و قایق وجود داشته باشد ولی به […]