قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
تیر ۱۴, ۱۳۹۵
حکمت

حکمت

خود را به طور کامل ابراز کنید، سپس آرام و خاموش باقی بمانید، همانند نیروهای طبیعی. هنگامی که باد می وزد، فقط باد می وزد. هنگامی که باران می بار، فقط باران می بارد. هنگامی که ابرها کنار می روند، خورشید می تابد. اگر خود را به سوی بصیرت باز […]