قالب وردپرس
شهریور ۷, ۱۳۹۵
الگوهای تکراری زندگی ما

بررسی یک الگوی تکراری

این جمله رو بارها شنیده ایم که “یک تجربه (شکست) رو دو بار تکرار نکن”. یعنی جلوی تکرار یک تجربه رو بگیر. یعنی حواست باشه، یه بار دیگه همون اشتباه رو نکنی. اما من نمی دانستم چگونه این شعار را در زندگیم پیاده سازی کنم تا اینکه امروز، پس از فکر […]