قالب وردپرس
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید
شهریور ۱۵, ۱۳۹۵
سلاخی زار می گریست

هنر توجه کردن

اکنون که به واسطه ی شغلم با انسان های متفاوتی کار می کنم، بستری فراهم شده است تا به درون انسان ها نیز بپردازم؛ ما اغلب عادت داریم که مردم را از بیرون ببینیم و از رفتار و گفتارشان قضاوت کنیم. با اطمینان معتقدم که آن چه در ظاهر افراد می بینیم بسیار […]