قالب وردپرس
 

جلسات کوچینگ به صورت مجازی ( از طریق تماس تلفنی یا تماس با اسکایپ) برگزار می شوند.

طول هر جلسه یک ساعت است. مبلغ هر جلسه 50000 تومان ( پنجاه هزار تومان) می باشد.