قالب وردپرس

بیندیشید و ثروتمند شوید

مرداد ۱, ۱۳۹۴
Presentation3

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

“بیندیشید و ثروتمند شوید” کتابی راهنماست که چگونگی دستیابی به هدف را توضیح می دهد. کتابی خود یار است. دراین کتاب با اعجاز هدایت خویشتن، برنامه ریزی سازمان یافته، تلقین به خود، نقش همکاران و تحلیل خویشتن و سرانجام برنامه برای ارائه ی  خدمات شخصی با توجه به تجربه ی […]