قالب وردپرس

از منظری نو بنگریم

تغییر نگرش

دکتر شاهین فرهنگ:

 • توماس ادیسون بیشترین اختراع را در طول تاریخ بشر دارد. ۱۰۹۳ اختراع.
 • او در سال ۱۹۳۱ فوت کرد، در حالی که یک ششم نیروی کار در کشور آمریکا با اختراعات او سرو کار داشتند. یا در بخش تولید اختراعات و را تولید می کردند، یا اختراعات او را توزیع می کردند و یا از اختراعات او استفاده می کردند.
 • ادیسون می گوید: همیشه نکته جدیدی برای دیدن و یافتن وجود دارد.
 • او همواره در پی کشف نکته ی جدیدی بود.
 • امکانات در گرداگرد من و شما پراکنده است. امکانات موقعی در اختیار ما قرار خواهند گرفت که ما آمادگی دریافت آنها را داشته باشیم. چه زمانی آمادگی خواهیم داشت؟ زمانی که “بخواهیم”.
 • کسی که نمی خواهد چیزی را دریافت کند، هیچگاه دریافت نخواهد کرد.
 • لازم است یاد بگیریم ” جور دیگر ببینیم” – جور دیگر دیدن لازمه ی تحول است. انسان موفق هر لحظه، همه کس و همه چیز برایش تازه است. با این روحیه زوایای جدیدی را در در هر زمان و هر کس خواهیم یافت.
 • انسان موفق جور دیگر می بیند؛ همیشه تازه! انسان موفق کانون توجهش را معطوف به یک موضوع نمی کند. اما انسان معمولی کانون توجهش معطوف به نداشته هاست و چون بر نداشته ها تمرکز می کند، داشتته هایش را نمی بیند.
 • خیلی وق تها ممن است فکر کنی که راه حلی وجود ندارد، بنابراین راه حل ها خودشان را مخفی می کنند؛ زیرا حاضر نیستی از جهات مختلف موضوعات پیرامونت را بررسی کنی. گاهی موضوعات آسانی وجود دارند که ممکن است تو آنها را نبینی.
 • در آن لحظه از خودت بپرس: ایا می شود به این موضوع از زاویه ی دیگری هم نگاه کرد؟
 • کسی که با همسرش، فرزندش، پدرومادرش و یا…. مسئله دارد، می تواند از خود بپرسد: آیا می شود به او به چشم یک انسان جدید نگاه کنم؟ آیا می توانم چیزهایی در او بیابم که تاکنون ندیده ام؟
 • اگر بخواهیم و شروع کنیم، از زاویه ی جدیدی بنگریم خوبی ها خود را به ما نشان خواهند داد. فرصت ها را می شود با تغییر زاویه ی نگاه پیدا کرد  شکارشان کرد. کافیست از منظر نویی بنگریم.
اگر جالب است می توانید به دوستانتان نشان دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *